הסיפורים שלנו

דניאל עובד ותיק בחברה, צבר במשך השנים וחסך באמצעות המעביד קרן פנסיה צוברת ותק.
בסביבות גיל החמישים, פוטר דניאל וכמה חודשים לאחמ"כ פנה ל"שבילי אופק" לקבל ייעוץ בעניין תהליך הפיטורין וזכויותיו.
למזלו - פנה דניאל בדיוק יום לפני היום הקובע שבו הוא היה מפסיד חלק ניכר מזכויותיו הפנסיוניות בקרן הפנסיה.
אי לכך, בשלב ראשוני קיבל דניאל הדרכה מיידית ומעשית על מנת שלא להפסיד את אותן זכויות שהוא צבר במהלך השנים.
לאחר שהנושא טופל וסודר, הוא המשיך לקבל ייעוץ כלכלי ביתר הנושאים הכלכליים.
מיכל - עובדת עיריה ותיקה נקלעה לקשיים כספיים.חלקם נבעו משימוש בלתי מושכל בכספה, וחלקם נבעו מהעובדה שרוב משכורתה
היתה מיועדת  להחזר חובות על חשבון הלוואות שלקחה ממקום עבודתה וזאת במסגרת הסדרים בין העירייה לבין המלווה.
מיכל פנתה ל"שבילי אופק" והחלה בתכנית ההבראה. ראשית - במהלך הבדיקות עלו רואי החשבון על אי התאמות בניהול ההלוואות מצד העיריה,
וחריגות מההסכמים שנערכו מראש אודות תנאים מועדפים לעובדים.
מדובר היה בציר זמן של כארבע שנים.
הסיוע של "שבילי אופק" התבטא בבדיקת הנושא, וממצאי הבדיקה שימשו את העובדת להמשך מו"מ מול מעבידה.
מיטל היא דיילת בחברת אל על. אחרי שנים שבהם היא עבדה כדיילת, התעורר בה הרצון להחליף למשרה מסודרת וקבועה יותר.
היא פנתה ל"שבילי אופק" בשלב זה, כשהרגישה כחסרת כל הכשרה בניהול כספי שוטף.
במהלך הייעוץ, היא נישאה ונולד לה בן ראשון. היא קיבלה הדרכה בסיסית וראשונית בניהול כלכלה נכונה של הבית והמשפחה.
הסיוע של "שבילי אופק" הגיע בדיוק בשלבים המכריעים שעברה - ניהול ותכנון נכון של החתונה, שכירת דירה,
ומאוחר יותר רכישת דירה, ניהול מו"מ מול הבנק וקבלת משכנתא.
כעבור שנים של ליווי הודתה מיטל לצוות המסייע וציינה כי חסכה אלפי שקלים ונמנעה מטעויות הנובעות מתמימות וחוסר ידע.