מי יכול לפנות

 מי יכול לפנות אלינו
כל אדם שנתקל בבעיות כלכליות שונות ואין ידו משגת לקבל ייעוץ כלכלי / פיננסי.
לדוגמא: אנשים אשר מתלבטים בשאלה כלכלית ומעוניינים בקבלת הדרכה כיצד להימנע מטעויות.
עובדים סוציאלים,מתנדבים בארגונים לזכויות אדם,חיילים,סטודנטים,זוגות צעירים שצריכים הכוונה בנושא כלכלי או במיצוי זכויות,
אדם ששקע בחובות, או הדרדר לעוני בעקבות מצוקה כלכלית.
משפחה הנמצאת מתחת לקו העוני למרות שיש מפרנס במשפחה,משפחה במצב סוציואוקונומי נמוך,
משפחות קשות יום, מובטלים, נשים חד הוריות, נכים וכד'.
השירות אינו מיועד לחברות, לעמותות, לבעלי עסקים וללקוחות של משרד רואה חשבון כלשהו.